کادر مجموعه

مهدی رحمانی فرد

مهدی رحمانی فرد

مدیر عامل
بهزاد باقری

بهزاد باقری

رئیس هیات مدیره
    
1401/06/07

مراسم اهداء لوح تقدیر در اتاق بازرگانی تهران

در مورخ 93/9/1 طی مراسمی در محل اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی تهران با اهداء لوح تقدیر از ...