پروژه ها

الف- اهم پروژه های انجام شده :

1.پروژه احداث و توسعه فضای سبز در سطح شهرداری  منطقه یک تهران سال88-87

2.نگهداری فضای سبز ناحیه 3 شهرداری منطقه 3 تهران سال 88-87

3.پروژه کابلکشی.فیبرنوری.سابداکت کشی.مفصل بندی وفیوژن منطقه 4مخابرات استان تهران سال 88              

4.پروژه کابلکشی.فیبرنوری.سابداکت کشی.مفصل بندی وفیوژن منطقه 7 مخابرات استان تهران سال 1388

5.پروژه کابلکشی.فیبرنوری.سابداکت کشی.مفصل بندی وفیوژن منطقه 4مخابرات استان تهران سال88

6.نگهداری فضای سبز ناحیه 2 شهرداری منطقه یک تهران سال87-86

.7 نگهداری فضای سبز ناحیه 3 شهرداری منطقه 3 تهران سال 87-86

.8 پروژه احداث و توسعه فضای سبز بزرگراه چمران تقاطع سئول با سازمان پارکها سال 87

.9 پروژه احداث و توسعه فضای سبز تقاطع بزرگراههای یادگار و حکیم با سازمان پارکهاسال 87-86

10پروژه احداث و توسعه فضای سبز ونگهداری رمپ ولوپهای بزرگراههای حکیم-یادگار با سازمان پارکها سال 88-85

11.پروژه احداث و توسعه فضای سبز دانشگاه شهید بهشتی  باسازمان پارکها سال 87

.12پروژه توسعه و احداث فضای سبز در سطح مناطق 22 گانه تهران با سازمان پارکها سال86

13.نگهداری فضای سبز فرودگاه بین المللی مهرآباد با شرکت فرودگاههای کشور سال 86-85

.14نگهداری فضای سبز فاز شرقی پارک جنگلی چیتگر باشهرداری منطقه 22 تهران سال 85-84

.15 نگهداری فضای سبز ناحیه 2 شهرداری منطقه یک تهران سال 86-85

.16 نگهداری فضای سبز ناحیه 2 شهرداری منطقه یک تهران سال 85-84

17.نگهداری فضای سبز ناحیه 2 شهرداری منطقه 16 تهران سال 83-82

18.پروژه احداث فضای سبز در سطح منطقه 16 تهران سال82-81

19.نگهداری فضای سبز ناحیه 3 شهرداری منطقه 16 تهران سال 82-81

20.پروژه احداث فضای سبز در سطح منطقه 22 تهران سال 82-81

21.نگهداری فضای سبز ناحیه 3 شهرداری منطقه 16 تهران سال 81-80

22.نگهداری فضای سبز ناحیه 2 شهرداری منقه 16 تهران سال 80-79

23.پروژه احداث فضای سبز در سطح ناحیه 2 منطقه 16 تهران سال 79-78

24.نگهداری فضای سبز ناحیه 2 شهرداری منطقه 16 تهران سال 79-78

25.پروژه بازپیرایی و باز سازی بوستان بهشت مادران منطقه 3 سال 89-88 

26.پروژه بازپیرایی و بازسازی پارکها منطقه 3 تهران سال 89

27.نگهداری فضای سبز ناحیه 4 منطقه 3 سال 90-89
      28.پروژه توسعه و بازپیرایی چمنهای فرسوده بوستان ملت شهرداری منطقه 3 تهران یال 89
      29.اجرای عملیات فیبر اختصاصی شرکت نداپرداز انفورماتیک سال 89
      30.اجرای کابل اختصاصی شرکت پارس آنلاین در محدوده مرکز مخابرات شهید مدنی سال 89
      31.اجرای کابل اختصاصی شرکت آریا رسانه تدبیر در محدوده مرکز مخابرات شهید مدنی سال 89
      32-نگهداری فضای سبز ناحیه 4 شهرداری منطقه 13 تهران سال 91-90
      33-پروژه احداث فضای سبز مجتمع های مسکونی شرکت تعاونی فجر نور سال 90
      34-پروژه نگهداری فضای سبز ناحیه 4 منطقه 13 تهران در سال 92-91     
      35-پروژه احداث فضای سبز ساختمان شیخ بهایی با شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ سال 92-90
      36-عملیات فیبر نوری بين شرکت سایپا و واحدهاي تابعه

        37- پروژه بازپیرایی فضای سبز در سطح محدوده شهرداری منطقه 3 تهران (رفیوژ میانی بزرگراه مدرس)

38.پروژه نگهداری فضای سبز ناحیه 4 شهرداری منطقه 13 تهران سال 93-92

پروژه نگهداری فضای سبز ناحیه 5 منطقه 3 تهران در سال 92.93
ب- پروژه های در دست اقدام :
پروژه نگهداری فضای سبز ناحیه 4 شهرداری منطقه 13 تهران سال 94-93

    مشاور فضای سبز شرکت دیماس پژواک در پروژه های فضای سبز
      پروژه احداث فضای سبز در سطح شهرداری منطقه 13 تهران
       ج- پروژه های خارجی

        احداث گلخانه در شهر تفلیس - گرجستان      

        صادرات گیاهان فضای باز به کشور گرجستان     

     مشارکت در ساخت یک برج اداری-تجاری در کشور گرجستان-شهر تفلیس     

            مشارکت در صادرات محصولات برتر ایرانی به گرجستان و سایر کشورهای آسیای میانه با افتتاح نمایشگاهی در 4 طبقه در قطب تجاری-صنعتی شهر تفلیس