مراسم اهداء لوح تقدیر در اتاق بازرگانی تهران

مراسم اهداء لوح تقدیر در اتاق بازرگانی تهران
در مورخ 93/9/1 طی مراسمی در محل اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی تهران با اهداء لوح تقدیر از مدیران شرکتهای پرچین سبز شهر ، دیماس پژواک و آلفا پترولیوم تقدیر و تشکر بعمل آمد.

در مورخ 93/9/1 طی مراسمی در محل اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی تهران با اهداء لوح تقدیر از خدمات ارزنده جناب آقایان دکتر آل اسحاق ، محمد رضا بختیاری معاون امور بین الملل ، هدایت الله رضایی مدیراداره اروپا و امریکا و آقای دوست حسینی مشاور ویژه مدیریت و برنامه ریزی در هیات اعزامی به کشور گرجستان در آبان ماه 1393 توسط مدیران شرکتهای پرچین سبز شهر ، دیماس پژواک و آلفا پترولیوم تقدیر و تشکر بعمل آمد. در حاشیه این مراسم در خصوص تسهیل درامور بازرگانان ایرانی در گرجستان و قانونمند کردن مبادلات تجاری بحث و گفتگو شد.