حضور در هیات تجاری اعزامی به گرجستان

حضور در هیات تجاری اعزامی به گرجستان

اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی تهران با هماهنگی اتاق بازرگانی و صنایع گرجستان وسفارت ج.ا.ا در تفلیس یک هیات تجاری متشکل از صاحبان صنایع ، شرکتهای معتبر و فعالین اقتصادی باهدف توسعه روابط تجاری فیمابین بخشهای خصوصی دو کشور به سرپرستی جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق ( رئیس اتاق بازرگانی تهران ) در فاصله زمانی 10-5 آبان 93 به گرجستان اعزام نمودند.

شرکت پرچین سبز شهر با شرکتهای دیماس پژواک و آلفاپترولیوم که به صورت یک مجموعه ازسال 2008 در کشور گرجستان وآسیای میانه فعالیت دارند در این هیات حضور داشته و به لحاظ سابقه حضور چندین ساله در این کشور مدیران این مجموعه به سرپرستی آقای مهدی رحمانی فرد ( مدیرعامل شرکت پرچین سبز شهر ) در فراهم نمودن مقدمات سفر و دیدارهای دو جانبه تلاش مضاعفی را بکار بردند.

در طول سفر اعضاء هیات با آقای کاخا بایندوراشویلی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع گرجستان ، رئیس سازمان سرمایه گذاری گرجستان در محل اتاق بازرگانی گرجستان همچنین فعالان اقتصادی ایرانی و گرجی همچنین اتاق مشترک بازرگانی و صنایع گرجستان و ایران ، جناب آقای عباس طالبی فر سفیر محترم ج.ا.ا دیدار داشتند.

جا دارد از زحمات آقایان دکتر یحیی آل اسحاق (رئیس اتاق بازرگانی تهران) ،احمد دوست حسینی ( مشاور ویژه دکترآل اسحاق) ، آقای محمدرضا بختیاری (معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی تهران) ، آقای هدایت الله رضایی ( مدیر اداره اروپا- امریکا و امور بین الملل اتاق  بازرگانی) ، جناب آقای عباس طالبی فر سفیر محترم ج.ا.ا و آقای کبریایی (کنسول و معاونت محترم سفارت ج.ا.ا ایران در تفلیس در طول سفر تشکر و قدر دانی نمائیم.